Κεφ. 14.3 Οικονομία με Κεφάλαιο – Διαγραμματική Ανάλυση

Posted: May 25, 2015 in Διεθνής Μακροοικονομική Εαρ. 2015

Κατεβάστε αρχείο με ανάλυση της διαχρονικής ισορροπίας μιας οικονομίας με κεφάλαιο, σε καθεστώς αυτάρκειας και σε καθεστώς σύνδεσης με το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η ύλη αυτή αφορά το κεφ. 14.3 του εγχειριδίου. Υποκαθιστά τη 2η παράγραφο της σελίδας 303, καθώς και το Διάγραμμα 14.2

Internecon 2015 ch 14.3 Diagrammatiki Analysi_alpapad

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s