Πρόσθετη Άσκηση για κεφ. 14 Εγχειριδίου

Posted: May 5, 2015 in Διεθνής Μακροοικονομική Εαρ. 2015

Κατεβάστε μια πρόσθετη άσκηση σε σχέση με το κεφ. 14 του εγχειριδίου (Διαχρονική προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών), η οποία αποτελεί προέκταση του ερωτήματος 6. της άσκησης 9 (η οποία ανέβηκε και στο επίσημο blog του μαθήματος).

Αυτή η πρόσθετη άσκηση αναλύει μοντέλο με δύο διακριτές χώρες (και όχι μοντέλο μίας χώρας και του “Διεθνούς Οικονομικού Συστήματος”), και έχει δύο σκοπούς : α) να δείξει τις μεθοδολογικές αναλογίες με το πρώτο μέρος του μαθήματος και β) να εστιάσει στους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύο συγκεκριμένες χώρες θα έχουν συναλλαγές δανειοδοτικής φύσης μεταξύ τους.

Download: Internecon 2015 additional Exercise chapter 14 alpapad

Η άσκηση αυτή ΔΕΝ θα αναλυθεί στο φροντιστήριο, αλλά μπορείτε να με ρωτήσετε για τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε.

Την Δευτέρα 11/5 (επανάληψη Τρίτη 12/5) θα αναλύσουμε την Άσκηση #10 που έχει ήδη αναρτηθεί από τον κο Αλογοσκούφη.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s