Φροντιστήριο 14/5/2014

Posted: May 10, 2014 in Διεθνής Μακροοικονομική Εαρ. 2014
Tags:

Στο φροντιστήριο της Τετάρτης 14/5 (Αμφι Α, 19:-21:00), θα σχοληθούμε μόνο με την Άσκηση 8 που έχει αναρτηθεί στο blog του μαθήματος. Σημειώνω ότι η Άσκηση αυτή έχει διαφοροποιηθεί από την αρχική (τώρα είναι πιο εύκολη).

Αυτό που πρέπει να προσέξετε στην Άσκηση 8 είναι η έννοια του “επιτοκίου” σε καθεστώς αυτάρκειας. Στην περίπτωση αυτή δεν συντελείται διαχρονικό εμπόριο, παρ’ όλα αυτά η έννοια του επιτοκίου έχει νόημα. Ποιο είναι αυτό; Στο βιβλίο, το επιτόκιο σε καθεστώς αυτάρκειας σε οικονομία χωρίς κεφάλαιο, αποκαλείται “σκιώδες”.

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s